Bugun...


BULTURK – BGSAM BİRLİKTE ÇALIŞMALARI…
Bu amaçla 2013 yılında BULTÜRK çatısı altında Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezi BGSAM kurduk.

BULTURK – BGSAM BİRLİKTE ÇALIŞMALARI…

BULTÜRK derneği olarak 15 kitap yayınladık. BULTÜRK “Bulgaristan Türklerinin Sesi” adlı dernek gazetemizin 2004 yılında çıkmaya başladı ve Aralık 2021’de BULTÜRK Gazetemizin 174. Sayısını çıkarttık. BGSAM Bulgaristan Stratejik Araştırma Merkezinin internet sitesi 2013 yılında başlamış ve devam etmektedir. Sitemiz www.bghaber.org Bulgaristan’dan aktüel haber ve yorum internet yayınımız Türkçe ve Bulgarca yayınlanıyor. Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa’da Türk aydınlarının buluşma merkezi BGHABER oldu.

Okur kitlemiz yıldan yıla arttı ve artarak devam etmektedir. Bulgaristan karma bölgelerinde bölge bölge 20 bini aşan okuyucularımız var. BGSAM’da köşe yazarlarımızın yazılarını ayrıca değerlendirip BGSAM olarak kitaplaştırmaktadır. BGSAM kitaplarımızın Aralık 2021 itibarı ile 90. Eserimizi çıkartmış bulunuyoruz. İnternetten tüm okuyucularımız ulaşabilmektedir. Bunları her okurumuzun okuyabileceği şekilde yayınladık.

Bunları okurlarımıza internet sayfamızdan tüm dünyaya ulaştırıyoruz; https://sites.google.com/view/bgsam-kitaplar/2020?authuser=0

Türkiye, Bulgaristan ve AB ülkeleri dışında İngiltere, Kanada ve ABD’de de okur kitlemiz çoğalmaya başlamıştır. “BGHABER ajansımız” artık dünyaya açılmıştır. İnternette yayınladığımız sayfamıza dünyanın çok yerinden büyük ilgi oluştu. Burada Bulgaristan Türklerinin geçmişimizi, madalyonun arka tarafını ve geleceğimize ilişkin tahminleri bizim sitemizden öğrenmesi gurur vericidir. Bulgaristan ile ilgili aktüel ve güncel analizlerimizi de yazarlarımızın görüşlerini gün gün yayınlıyor ve yayınlamaya devam ediyoruz.

Ayrıca benim de “Türk Dünyasında Bir Bulgaristan Türkü 50 yıl mücadele” başlıklı birinci kitabımla Bulgaristan Türklerinin haklı mücadelesini ve kimlik özelliklerini Türk Dünyası’na taşıma çalışmalarımı da anlattım. Ayrıca “Bulgaristan Türklerinin Kimlik Mücadelesi” başlıklı ikinci kitabımda ve yaklaşık bir buçuk asırlık Bulgaristan Türklerinin kimlik kavgasını, gidişi dönüşe nasıl dönüştürebildiğimizi, öz kimliğimizi başarıyla yeniden üretebildiğimizi ve Büyük Türkiye’nin davamıza katkılarını her yazarımız kendi üslubu ile anlatmaya devam etmektedir. Kitap: https://www.bghaber.org/bghaber/turk-dunyasinda-bir-bulgaristan-turku-rafet-uluturk/ 

Bu yayınlarla birlikte yüzlerce yıldönümü kutlamamız, konferans, panel, Kurultay, sempozyumlar, bilgilendirmeler ve görüşme düzenledik, kır gezilerinde, Balkanlarda yerleşik nüfus arasında derin gelenekli, kök bağları en güçlü, en kabiliyetli ve umut yüklü insanların biz olduğumuzu anlattık, emellerimizi sanat eserlerine yükledik.

Şu dönem uzaktan Türkçe öğrenme programları, teşvikli yöntemler, çocuklarda Türkçe özenti doğurma ve teşvik etme yolları geliştiriyoruz. Bulgaristan Türk edebiyatını genç kuşağa aktarma ve halk kültürümüzü devretme temel ödevlerimizden biridir.

Yayınlarımızı her zaman ve her yerde bulabilir ve izleyebilirsiniz.

İzleyenlerin bilmediklerini burada BGHABER sitesinde bulabildikleri söylemeleri bizi çok memnun ediyor. Ayrıca bizi takip edenlerin hızla değişme sürecine girdiğini ve ilgi artışıyla taraftar grupları oluştuğunu görebiliyoruz. Bizi izleyenler bizim yazılarımızı okuyanların özgüvenlerinin de artığını görmemiz bizi onurlandırıyor.

Bu güne kadar Bulgaristan Türkleri için yapılmış çabalar ve derin bilgi birikimimizden Türk siyaseti ve konuyla ilgili yöneticilerin daha fazla faydalanacağına inanıyoruz.

Sivil toplum örgütü olarak bu çabalarımızı ve bilgi birikimlerimizi toplumu aydınlatmak amacımızla aşağıdaki medya ortamlarında paylaşmaktayız:

 

BULTÜRK–BGSAM-WEB SİTELERİMİZ;

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK)
BULTÜRK Derneğinin Resmi İnternet sitesi – www.bulturk.org.tr,

  1. BGHABER Bulgaristan konusunda analizler, makaleler ve haber sitesi:
    BGHABER: www.bghaber.org, Bulgaristan ile ilgili Aktüel İnternet Sitesi
  2. BULTÜRK Bulgaristan Türkleri Sesi Gazetesi: Yayınlanmış Gazeteler

https://sites.google.com/bulturk.org.tr/e-bulturk/anasayfa?authuser=0

  1. BGSAM – İnternette BG Stratejik Araştırma Merkezi’nınçıkarttığı Kitaplar: –https://sites.google.com/view/bgsam-kitaplar/ana-sayfa?authuser=0
  2. BULTÜRK Gazete Haber Sitesi: www.bulturk.net

GAZETE: https://sites.google.com/bulturk.org.tr/e-bulturk/anasayfa?authuser=0

  1. BULTÜRK Derneğimizin Yayınladığı Kitaplar;

https://sites.google.com/bulturk.org.tr/bulturkyayinlari/ana-sayfa?authuser=0

 

Bizim davamız, Türk dünyasına hizmetten başka hiçbir siyasi ve iktisadi beklentisi ve amacı bulunmayan bir sivil toplum örgütü sıfatıyla BULTÜRK olarak her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz. Bizi takip edin Bulgaristan’da olan bitenin nabzını tutmak isterseniz, gerçekleri öğrenmek isteyenleri davet ediyoruz.

BULTÜRK kapısı herkese açıktır.

Hakları ve sorumlulukları eşit, dünya görüşleri farklı da olabilen ama resmi gerçeğin arkasını da merak eden, demokratik ruhlu özgürlükçü, insanı ve kitabı, öğrenmeyi seven vatandaşların ortak gelecek değerlerini birlikte dövdükleri örs-tür BULTÜRK.

Bizim BULTÜRK’te sadece üye Bulgaristan Türkü değil aynı zamanda Bulgar yazarımız da var Bojidar ÇİPOV gibileri. Tabi ki üyelerimiz de var. İstanbul’da herkesin bildiği gibi Şişli’de Bulgar kilisesi de var ve bu gün bunların da 800 aile cemaatleri vardır.

Bulgar üyelerin artmasına, tartışmalarımıza aktif katılmalarına, mutlaka arınması gereken soykırım denemeli ortak geçmişimizi birlikte elememize, zorunlu Türkçe eğitim, Bulgaristan Tarihini yeniden ve birlikte yazmaya her zaman hazırız.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bugün de Bulgaristan seçimlerinin Türk toplumu için bir değişimin arifesinde olduğu herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Bu gerçek göz ardı edilirse ve bu duruma müdahalede gecikilirse ya da etkili bir politika izlenemezse önümüzdeki dönem de kaybedilmiş olacaktır. Bu dönem yaşanabilecek sistem değişikliği (Başkanlık Sistemi) sürecinde yapılacak Anayasa değişikliklerinde aktif rol oynayarak ve önceden hazırlıklı ve alternatif önerilerle, hakların alınması yönünde strateji belirlenmez ve kayıp yaşanırsa bedeli her bakımdan çok ağır olacak telafisi mümkün olmayan sosyolojik ve demografik sonuçlar ortaya çıkacaktır.

Ayrıca bu süreçte daha önce görev almış ve beklentilerin aksine toplumu milli amaca uygun birleştirmeyi başaramamış kişi, kurum ve kuruluşlara hiçbir şekilde tekrar görev verilmemelidir. Görev verilenlerin de amacı sorgulanmalıdır.

Bizler BULTÜRK Derneği olarak kuruluşumuzdan itibaren her seçim döneminde Bulgaristan seçimlerini çok yakından takip etmekteyiz.

Bu konudaki değerlendirmelerimizi, sürekli geliştirdiğimiz saha destekli stratejik yaklaşımlarımızla geleceğe taşımaya gayret etmekteyiz. Yaptığımız sosyal taban destekli çalışmalar zaman zaman dönemin karakterini derinden etkilemiştir. Hatta faaliyetlerimiz Bulgaristan siyasi figürleri tarafından dikkate alınmak zorunda kalınmıştır.

Yaptığımız ve yayınladığımız araştırma, analiz ve barışçıl hak arama eylemleri her dönemde ses getirmiştir. Bu güne kadar Bulgaristan Türkleri için yapılmış çabalar ve derin bilgi birikimimizden Türk siyaseti ve konuyla ilgili yöneticilerin daha fazla faydalanacağına inanıyoruz. Sivil toplum örgütü olarak yapmış olduğumuz raporlarımız da bu çabalarımızı ve bilgi birikimlerimizi toplumu aydınlatmak amacımızla devletimizin de ilgili makamlarıyla paylaşmaktayız.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldığında ilk yaptığı iş Çanakkale’yi onarmak ve İstanbul’u buradan koruyacağız dediği gibi. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet olması için eskiden olduğu gibi Osmanlı Bulgaristan’ı aldığından sonra İmparatorluk olabildiği gibi bu gün de büyük devlet olabilmek için Bulgaristan Türkiye’nin kontrolünde olmalıdır. Balkanları kontrol eden Balkanları, Avrupa’yı ve Kafkaslara uzanabilir. Burası Türkiye’yi tekrar dünya gücü olması için bir başlangıç olabilir. Bizler buna gönülden inanıyoruz…

ÇOK YAKINDA TÜRK YILDIZI TEKRAR GÖKYÜZÜNDE PARLAYACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyeti için canla başla çalışan insanlar artık fark edilmelidir.

140 yıldır Türkiye’ye çalışanlar her zaman ve her yerde ezildiler, yeter artık bu adaletsizlikten kurtarmalıyız. Bulgaristan’da Türkiye uğuruna hizmet edenle etmeyenleri ayırması gerekir.

Kim ne hak ederse onu Türkiye Cumhuriyeti verebilmelidir.

Türkiye’den tek isteğimiz adalet ve hukuk adilce uygulansın. Türkiye’nin buralara gönderdiği insanlar adaletli davransınlar hakkın ve hakikatin peşinden gitsinler. Adaleti ve Hakkı doğru bir şekilde uygulasınlar. TÜRK-İSLAM ORDULARININ FETİHLERİ gibi Osmanlı devletinin başında bulunan ve tıpkı Ataları gibi KIZILELMA ve TURAN ÜLKÜSÜNE doğru bizlerde bu yolda yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz.

Bugünkü Bulgaristan Cumhuriyeti toprakları içerisinde bin yıldan beri yaşayan, Osmanlı geri çekildikten sonra buralarda kalan Türk-İslam halkına Bulgarlar tarafından Osmanlı kalıntıları olarak anılan, son 142 yılda sürekli göçe ve kimlik değiştirmeye zorlanmasına rağmen, öz kimliğini yenileyebilen bir tek Müslüman Türk azınlığı var. Bu azınlık, ülkede yaşayan diğer etnik ve dini azınlıkların arasında en büyük olan, kültürel orta direk ve öncüdür.

Sadece son XX. yüzyılın 2. Yarısında bir milyonun üzerinde göç veren Bulgaristan Türklerinden daha fazlası artık Türkiye Cumhuriyeti’nde çifte vatandaş ve Avrupa Birliği vatandaşı olarak yaşıyorlar.

Onların geleceği sorunu XXI. yüzyıl Bulgaristan’ının temel problemi ve ana çelişkisidir. Temel sorun, nüfus içindeki dengelerin lehlerinde değişmesinde gizlidir.

Tek dilli (Bulgarca), tek kültürlü (Bulgar kültürü) ve tek milletli (Bulgar milleti) devlet kalıbının kırılması ve çoğulcu bir anayasal düzenle değiştirilmesini zorunlu olmuştur.

Bu uğurda onlar 100 yıllık mücadele ve ayaklanma yaşadılar. Ülkenin ana çelişkisi de onlardır. XX. yüzyıl boyunca önce Rus, ardından Nazi, daha sonra yine Sovyet Rusya esaretinde, Bulgar zulmü gördüler. Türkler başta olmak üzere, Bulgaristan azınlıkları eritme ve asimile etme siyasetine karşı demokrasi koşularında adalet ve insan haklarına dayanan eşit haklı sivil topluma hayat hakkı için direndiler.

Bugün bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Bulgaristan’ın daha öte Avrupalılaşması, Shengen ve Avrupa Finans Bölgesine girmesine, ülkede yasaların üstünlüğünün uygulanmasına, ekonomik ve çoğunluk olmaya uzanan azınlıkların anadilde eğitim ve kültürel otonomi sorunlarının çözülmesine bağlıdır. Bulgaristan, AB ülkeleri arasında vatandaşları en yoksul olmakla kalmayıp en derin yolsuzluklar ülkesidir. Devleti felç eden sorunlardan biri de nüfusunun yarısının dış ülkelerde olması ve en temel vatandaş hakkı olan seçme ve seçilme hakkı ve daha birçok haklarını büyük ölçüde yitirmesidir.

Anayasa dışı biçimlenen ve her konuda baskın olan Bulgar milli doktrini ve Bulgar menfaatlerini savunan Bulgar devlet siyasetindeki özelliklerden biri, bunalım ve felakette düştüğünde, geleneksel sert azınlıklar siyasetinden ödün vererek, etnik azınlıklara haklarını kısmen iade edip, toparlanmaya çalışmasıdır. Şimdi de böyle bir döneme girmiş bulunuyoruz. Özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Batı Balkanlar siyaseti buna işaret ediyor.

“Dünya 5’ten Büyük” formülüne göre, yeni bir Balkanlar, Avrupa ve dünya düzeni kurulacağına inanıyoruz.

Büyük Türkiye’nin Balkanlar ve Avrupa Birliği yolunun Bulgaristan üzerinden başarıyla açılacağına inanıyoruz. AB artık Türk Birliği içerisine girmek için mücadele edecektir. Bu davada her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her an ve her yerde yanındayız. Türkiye devletinin Afrika’ya uzanması, Suriye, Libya ve Yukarı Karabağ zaferleri daha mutlu bir gelecek umudumuzu kat kat arttırdı.

Bu davada bizlere Bulgaristan Türklerine düşecek şerefli ödevleri gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Büyük beklentimiz Bulgaristan sınırının sonuna kadar açılması, Büyük Türkiye ve Turan Dünyasının Balkanlara ve Eski Kıtaya akmasıdır.

Gözle görünür şekilde 2009 yılında Türklerin başkenti Payitahtta-İstanbul’da 16 yerde DEV TÜRK BAYRAKLARI dalgalandı. Yeni Türkiye’ye küçük adımlarla başladı. 2013’te Kuzey Irak Musul-Kerkük petrolleri resmi olarak %100 Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanması onaylandı. Hemen ardından ABD DEAŞ’ı kurdu ve ilk icraatları Boru hattına ele geçirmek oldu. Ardından RUS-ABD işadamlarına petrol satmaya devam ettiler. Yani ABD ve DEAŞ küresel güçlere çalıştıkları ve birlikte oldukları ortaya çıkmış oldu.

Ardından Türkiye durmadı oto yolları, Havaalanları ve tren yollarını tamamladı ve 12 Kasım 2021’de “Türk Devletler Teşkilatı” “TÜRK DÜNYASININ YÜCE DÜZENİ” olarak açıklandı, yeni gelecek 1000 yıl TÜRK YILI Başlıyor. Hemen 3 gün sonra İslam Birliğini İstanbul’da topladı, bir hafta sonra Afrika’dan 48 devlet başkanı İstanbul’da toplandı. Hemen ardından TBMM’ne Türk dijital parası sunuldu. Böylece TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ ve AFRİKA da dâhil olmak üzere Dünya’da yeni bir devin ortaya çıktığını, yeni bir gücün oluştuğu artık net olarak ortadadır. Bundan sonra yeni gücü herkes görecektir. İlk hedef bu 2022 yılında TBMM’nin yeminini yerine getirmesi olmalıdır. T.C. nin gasp edilen MİSAKİ MİLLİ topraklarımızı geri almak olmalıdır. Ardından da BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’nin dünyaya ilanıdır. Türkler 200 yıldır Hilal planlarını ilmek ilmek örüyor. TÜRKLER İNSANLIĞA VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ…

Yeni süreçte Bulgaristan Türkleri ve azınlıkların ödevi demokratikleşme ve Batılaşmaya destek verirken geleneklerine örf ve adetlerine göre yaşarken, öz kimliklerini koruma ve doğal ve kolektif haklarını yasallaştırma yolunda güç toplamalıdır. Öncelikle bilgiyi ve özgüveni insanlarımıza özellikle gençlerimize aşılamalı ve öğretmeliyiz.

Sonuçlarına bakılmaksızın Bulgaristan Türkleri olarak en büyük ödevimiz ahlak, eğitim, öğretim ve kadro yetiştirme işlerine başat önem vererek, XXI. yüzyıl değişikliklerini kucaklamaya hazırlanmaktır. Gençleri yönlendiren geleceği yönlendirendir.

Bizler tüm Demokratik dönüşüm isteyenlerin yanındayız.
Bu haber 399 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI